پنجره سبز

هیچکدام از نوشته های این وبلاگ سرگذشت من نیست و مخاطب خاص ندارد به جز مواردی که مستقیما نام برده باشم

تو
نویسنده : محمدجعفرنژاد - ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢۸
 

به دنبال کدامین شعر اینجایی

که در سلسله موی تو نیست


 

 

 

 

ز کدامین راه پوییدی

که پایانش چشم تو نیست

 

 

 چگونه جام جانم را نوشیدی

که از لبت نوشین شد

و این تقلب قلب تو بود

 

من تو را میشناسم ای باران

تو از جنس سخت بخت نیکانی

 

گناه دست من چیست

که کوتاه است و به زلفانت نمیرسد

(m.j)


 
 
ایران زمین
نویسنده : محمدجعفرنژاد - ساعت ٢:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱٦
 

ایران زمین آی ایران زمین

 

 

 

با آن درختان زیبایت

و سواران چابک سوارت

در تو عشقها زاییده شود

و ابن سینا برخیزد

تو از خوردین آغاز وبه خوردین پایان میپذیزی

آه ایران زمین تو محبوبترین فرزند شهرک غرب هستی

(m.j)


 
 
تولد مرگ
نویسنده : محمدجعفرنژاد - ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٩
 

من بارها

در اغتشاشات ذهن تو

باتوم را با نون خوردم

ذهن مغشوش تو

مشغول فتنه هاست

که کمترین آنها مرگ من است

(m.j)