پنجره سبز

هیچکدام از نوشته های این وبلاگ سرگذشت من نیست و مخاطب خاص ندارد به جز مواردی که مستقیما نام برده باشم

پوچ
نویسنده : محمدجعفرنژاد - ساعت ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٠
 

زمان حال و پی در پی آمدن لحظه های زمان حال

در برابر یک روح با شعور

آرزو و ایده آل انسان پوچ است.

همیشه روزهایی هست که انسان  در آن کسانی را که

دوست می داشته است

بیگانه می یابد.

(آلبر کامو)