پنجره سبز

هیچکدام از نوشته های این وبلاگ سرگذشت من نیست و مخاطب خاص ندارد به جز مواردی که مستقیما نام برده باشم

دیده
نویسنده : محمدجعفرنژاد - ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱۱
 

به تصویری موهوم مینگرم

در چشم اژدهایی کرم گونه:

تصویر مردی رو به زوال

بنده ای که پشت به خدایش نشسته

لاشه خوری که منقارش را عطر میزند

چراغی که از آن تاریکی میتراود

کفتاری که گوشت جفتش را نشخوار میکند

و پیله ابریشمی که از آن گرگ زاده شودm.j