فر یاد

عشقم را فریاد نخواهم کرد

زیر لب زمزمه میکنم

و فریاد خواهم کرد:

عاشق نخواهم شد 

حتی به فرشتگان 

اما در درون خود  

بسیار بسیار فرو میریزم 

و در درون تو فریاد میزنم:

مرا کمی دوست داشته باش

(m.j)  

/ 5 نظر / 10 بازدید
سیاوش

دوستم داشته باش ابر ها در راه اند دوستت دارم ها آه چه کوتاهند[گل]

اسماعیل

دوست دارم 1000 تا....نبینم غمت رو [قلب]

صبا

عشق را باید فریاد کرد تا معشوق بشنوه [نیشخند] نه زیبا بود خیلی [گل]

پنگوئن

دوستت دارم تو هم مرا کمی دوست داشته باش خوب بود دختر معصوم هم خوندم جالب بود