ایران زمین

ایران زمین آی ایران زمین

 

 

 

با آن درختان زیبایت

و سواران چابک سوارت

در تو عشقها زاییده شود

و ابن سینا برخیزد

تو از خوردین آغاز وبه خوردین پایان میپذیزی

آه ایران زمین تو محبوبترین فرزند شهرک غرب هستی

(m.j)

/ 0 نظر / 20 بازدید