بدرود

به آب بگویید

دیگر به شیر حمام خانه ام نیاید

به نور بگویید

در چراغ اتاقم  بماند 

به رویاها بگویید

دیگر دنبالشان نمیروم 

زیرا که من بسیار مرده ام

من سالها به زیر سخت ترین تازیانه ها

زنده بوده ام

اما اکنون با عطسه یی

آغوش به مرگ گشودم

به یاد استاد مهدی سحابی روحش  شاد و

یادش جاودانه سبز (m.j) 

/ 5 نظر / 8 بازدید
صبا

[چشمک][گل]خوب وقتی میایی مطلب تازه میزاری بهم خبر بده [گل]

سیاوش

سلام حاجی روحش شاد و یادش گرامی قطعه’ زیبایی بود منم آپم سرفرازمون کن[گل]