تولد مرگ

من بارها

در اغتشاشات ذهن تو

باتوم را با نون خوردم

ذهن مغشوش تو

مشغول فتنه هاست

که کمترین آنها مرگ من است

(m.j)


/ 1 نظر / 16 بازدید
amir

[گل][گل][گل][متفکر]