تو

به دنبال کدامین شعر اینجایی

که در سلسله موی تو نیست


 

 

 

 

ز کدامین راه پوییدی

که پایانش چشم تو نیست

 

 

 چگونه جام جانم را نوشیدی

که از لبت نوشین شد

و این تقلب قلب تو بود

 

من تو را میشناسم ای باران

تو از جنس سخت بخت نیکانی

 

گناه دست من چیست

که کوتاه است و به زلفانت نمیرسد

(m.j)

/ 1 نظر / 36 بازدید
Nahal

با هر که توانسته کنار آمده دنیا ..... با اهل هنر آری ! با اهل نظر نه .. [گل]